Τρίτη, 28 Μαΐου 2024

Καλωσορίσατε στην υπηρεσία της 3Κ Investment Partners!

✓  Αποκτήστε πρόσβαση σε πλήθος αγορών μέσα από μία ευρεία γκάμα αμοιβαίων κεφαλαίων και ΟΣΕΚΑ
✓  Δημιουργήστε και διαμορφώστε τα χαρτοφυλάκιά σας άμεσα και εύκολα
✓  Ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή για την πορεία της επένδυσής σας


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-7419890 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@3kip.gr.

Πάρτε τα κλειδιά του χαρτοφυλακίου σας στα χέρια σας!


Είσοδος Είμαι ήδη πελάτης και
θέλω κωδικό πρόσβασης
Θέλω να γίνω πελάτης και
να αποκτήσω κωδικό
πρόσβασης
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
(Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Εταιρίες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) συνιστούν ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του Ν.4099/2012)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
3Κ INVESTMENT PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ. (διακριτικός τίτλος 3Κ Investment Partners), ΑΠΟΦ.ΥΠ.ΕΘ.Ο: 38476/Β 1288/13.09.1990, Γ.Ε.ΜΗ.: 1003501000, Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ

Για οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 7419890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Powered by